Misyonerlerin yeni hedefi, Türkiye, İran ve Irak’ta yaşayan Kürt nüfus. Amerika, Kanada ve İsviçre merkezli olarak faaliyet gösteren misyoner gruplar, Kürtlerle ilgili tarihi, kültürel ,etnik,sosyal ve toplumsal bilgilerin yer aldığı broşürler hazırlattığı ortaya çıktı. Broşürler, dünyanın dört bir yanındaki misyonerlere dağıtıldı.

Türkiye hakkında, ‘Kürt edebiyatının yasaklandığı, Kürt coğ- rafyadaki köylere zarar verildiği’ gibi iddiaların yer aldığı broşürlerde, Kürtler ‘Hıristiyanlı- ğın henüz dokunmadığı 20 milyonluk eşsiz bir grup’ olarak tanımlıyor.

MİSYONERLERE TALİMAT KÜRTÇE ÖĞRENİN

Hazırlanan Broşürde, Kürtlerin, sosyal ve politik problemlerinin ötesinde ruhsal ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiği ön plana çıkartılmış. Misyonerlerin Kürtçe öğrenmesi özellikle istenerek, İncil’in Kürtçe’nin 3 lehçesinde tercü- me edildiği, Kürt bölgelerinde Hristiyanlık üzerine radyo yayınları yapıldığının da altı çiziliyor. Misyonerler tarafından hazırlanan bir haritada, İran, Irak ve Türkiye’den Mardin, Diyarbakır, Urfa, Van, Elazığ,Malatya’nın hedef alındığı gö- rülüyor.

KÜRTLERLE ARKADAŞ OLUN

Broşürlerde misyonerlere, Kürtçe öğrenmeleri, Kürt gruplarını aralarına girip arkadaşlar edinmeleri öneriliyor. Ayrıca Kürtler için dua etmeleri, Kürtler ve İslam konulu kitaplar okumaları tavsiye ediliyor.

IRAK SAVAŞINDAN SONRA ARTTI

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkerim Ünalan bölgedeki faaliyetlerin Amerika’nın Irak operasyonu sonrasında arttığını belirterek, ‘Hıristiyanlık ve misyonerlere karşı önyargılı değiliz. Ama dünyanın pek çok ülkesinde misyonerlik faaliyetlerinin yürütüldüğü bir gerçek. Türkiye’de Kürt vatandaşların yaşadığı olumsuz koşulları fırsat bilen misyonerlerin bu yönde çalışmaları hızlandırdığı duyumları alıyoruz. Misyonerler önce Hıristiyan köylerine yerleşiyor, sonra bölgeye yayı- lıyor’ diyerek bir tehlikeyi de işaret etmiş oldu.

Haber Resimleri

  • 3903-6e042a9d-8508-4632-9df7-5ef49986b54c.jpg